Приєднуйся до нашої теплої родини!

буклет стор 1.jpg
буклет стор 2.jpg

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЗОЛОТІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Ці правила є обов’язковими для  Золотівського професійного ліцею (далі - ліцей).

1.2. До ліцею приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

         Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до  ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «кваліфікований робітник».

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної  власності.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка  здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до  ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор  ліцею Кіященко Т.Р., який своїм наказом визначає персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до  ліцею на календарний рік розроблено відповідно до законодавства України, Типових правил, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №499 від 14.05.2013 та зареєстрованих  в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 та  згідно змін від 20.05.2014 року до Типових правил, внесені згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 року № 344.

2.4. Приймальна комісія:

 - організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників, формує та оприлюднює  список випускників  рекомендованих для зарахування;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до  ліцею доводяться до відома вступників через інформаційні стенди,  засоби масової інформації.

Прийом до  ліцею на первинну професійну підготовку здійснюється за наступними професіями згідно  отриманої ліцензії:

5122 Кухар

7412  Кондитер

7241 Електрослюсар підземний

7212Електрозварник ручного зварювання

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Прийом до Золотівського професійного ліцею  на перепідготовку, професійно – технічне навчання здійснюється  за наступними професіями згідно отриманої ліцензії:

8333.2 Машиніст підземних установок

7111.2 Гірник підземний

Графік роботи приймальної комісії:

Приймальна комісія працює щодня без перерви з 7год. 30 хв. до 16год. 30хв.  Вихідний – неділя.

Гуртожиток в наявності.

Вступники, які зараховані за професією «Кухар Кондитер» обов’язково оформлюють медичні книжки.

2.6. Строки проведення прийому документів на навчання з 01.06.2020р. по 28.08.2020р.

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до  ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

 - медичні довідки за формою 086/0 та 063/0  (оригінал або їх завірену копію).

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

 - 6 фотокарток розміром 3х4 см;

 - копії документів, які дають право на пільги.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до  ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору на навчання:  за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата  про  повну  загальну середню освіту.

4.2.  Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів по мірі формування груп.

4.3. При наявності однакового балу  в документі про освіту перевагу мають вступники  з вищим балом навчальних досягнень з профілюючих для даної  професії предметів, а саме:

5122 Кухар 7412  Кондитер -  хімія;

7241 Електрослюсар підземний 7212 Електрозварник ручного зварювання –фізика;

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – математика.

4.4. Прийом слухачів на перепідготовку   здійснюється без  проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок.

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими  професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення завершального етапу відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список рекомендованих осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів вступу вступник у 3-денний термін після їх оголошення подає заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після  конкурсного відбору  зарахування до  ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з обласного бюджету  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної  власності здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня початку, відраховуються з  ліцею. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до  ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ліцею здійснюється  Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

 

Контакти:
93295 Луганська область,
м.Золоте, вул. Молодіжна, 37
Телефони:
066-526-64-03
097-925-12-73
063-461-02-93
Ми в соціальних мережах:
https://www.facebook.com/ZPLicey/