top of page

Соціальний педагог

«Мудрий не той, хто знає багато,

А той, чиї знання корисні.»

Есхіл

        

 Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У ПТНЗ він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Соціальний педагог, як фахівець повинен дотримуватись таких основних норм та правил:

 • Толерантність – соціальний педагог повинен терпляче ставитися до своїх клієнтів і не виражати до них як не симпатії, так і не антипатії.

 • Конфіденційність отриманої інформації – соціальний педагог не має права розголошувати отриману інформацію про свого клієнта, про його проблеми та негаразди, окрім таких винятків: якщо ця інформація може нашкодити клієнту чи комусь іншому; якщо ця інформація потрібна для проведення слідства; та інші випадки що передбачені чинним законодавством України, тоді інформація підлягає розголошенню.

 • Професіоналізм фахівця – соціальний педагог повинен мати належну освіту та належний рівень кваліфікації щоб плідно працювати в своїй галузі. Також соціальний педагог повинен підвищувати та покращувати свій рівень професіональності, вивчаючи і опрацьовуючи нові джерела і публікації, статті та видання які можуть покращувати його професіональний рівень, статті та видання які можуть покращувати його професіональний рівень. Для підвищення своєї професійності соціальний педагог повинен також проходити курси підвищення кваліфікації, які діють при навчальних закладах, які готують соціальних педагогів.

 • Клієнтоцентризм – для соціального педагога інтереси клієнта повинні бути вище своїх власних інтересів.

 • КОРИСНІ РЕСУРСИ:

- Закон України про соціальні послуги

- Діти, соціально незахищених категорій

- Методика діагностики професійної спрямованості

- Соціальний педагог та його професійна діяльність

- Тренінгове заняття "Пізнай себе"

- Тренінгове заняття "Моя індивідуальність"

- Тренінгове заняття "Як тебе сприймають інші"

- Телефони гарячих ліній

У яких випадках звертатися до соціального педагога:

Для учнів:
У яких випадках звертатися до соціального педагога?
— якщо у Твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;
— якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;
— якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;
— і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє…

 

Для батьків:  

Соціальний педагог:

 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;

 • сприяє захисту прав учнів;

 • бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя;

 • проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди та консультації,);

 • є посередником між ліцеєм, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків;

 • веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи у навчальному закладі.

unnamed.png

Психолог

«Здоров'я в голові,

а не в аптеці

- Закон України про соціальні послуги

- Методика діагностики професійної спрямованості

- Соціальний педагог та його професійна діяльність

- Тренінгове заняття "Пізнай себе"

- Тренінгове заняття "Моя індивідуальність"

- Тренінгове заняття "Як тебе сприймають інші"

соц.пед.jpg
bottom of page