top of page

Виховання – велика справа:

воно вирішує долю людини.

 

В.Г.БЄЛІНСЬКИЙ

 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті та Кон­цепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначили пріоритетні завдання виховання й основні напрями їх виконання на сучасному етапі.

Завдання виховної роботи у Золотівському професійному ліцеї – це…

  • формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чі­тко орієнтується в сучасних реаліях;

  • виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;

  • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її зді­бностей, суспільних та власних інтересів;

  • формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;

  • створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;

  • відхід у процесі виховання від уніфікації, від орієнтації на «середнього» вихованця;

  • формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

  • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;

  • розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.

Серед основних напрямів виховання  можна виділити наступні: громадянське, правове, моральне та фізичне виховання; художньо-естетичну освіту і виховання особистості; екологічне та трудове виховання; статеве виховання і підготовку до сімейного життя; формування наукового світогляду.

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійс­нюється за допомогою різноманітних методів. Їх вибір та ефективне застосування залежать від вікових та індивідуальних особливостей, рівня розвитку учнівського колективу, поєднання методів формування свідомості та поведінки, ефективності самих методів.

bottom of page