Виховання – велика справа:

воно вирішує долю людини.

 

В.Г.БЄЛІНСЬКИЙ

 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті та Кон­цепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначили пріоритетні завдання виховання й основні напрями їх виконання на сучасному етапі.

Завдання виховної роботи у Золотівському професійному ліцеї – це…

  • формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чі­тко орієнтується в сучасних реаліях;

  • виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;

  • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її зді­бностей, суспільних та власних інтересів;

  • формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;

  • створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;

  • відхід у процесі виховання від уніфікації, від орієнтації на «середнього» вихованця;

  • формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

  • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;

  • розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.

Серед основних напрямів виховання  можна виділити наступні: громадянське, правове, моральне та фізичне виховання; художньо-естетичну освіту і виховання особистості; екологічне та трудове виховання; статеве виховання і підготовку до сімейного життя; формування наукового світогляду.

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійс­нюється за допомогою різноманітних методів. Їх вибір та ефективне застосування залежать від вікових та індивідуальних особливостей, рівня розвитку учнівського колективу, поєднання методів формування свідомості та поведінки, ефективності самих методів.