top of page

Методична проблема:
"Формування компетентної особистості
шляхом створення інноваційно-освітнього простору    в контексті вимог сучасності. Цифровий формат освіти"

(2022-2027 р.р.)

Занурюємося у цифровий простір!!!

1639324171_14-papik-pro-p-dialog-klipart-15.png

АКТУАЛЬНІСТЬ визначається важливим аспектом модернізації методичної роботи педагогічного колективу закладу освіти з метою забезпечення ефективного здійснення освітнього процесу, надання якісних освітніх послуг , спрямованих на формування і становлення компетентної особистості, здатної до самоосвіти та самореалізації в період активної фази діджиталізації в Україні

МЕТА створити єдиний інноваційний освітній простір П(ПТ)НЗ,  що буде охоплювати всі напрямки діяльності (навчальну, навчально-виробничу, навчально-виховну роботу, профорієнтаційну діяльність, самоосвіту і саморозвиток педагога) з використанням цифрових технологій з дотриманням всіх вимог чинного законодавства Про освіту, Про загальну середню освіту, Про професійно - технічну освіту

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН визначає напрями модернізації (розвитку) методичної роботи педагогічного колективу Золотівського професійного ліцею до 2027 року

- розроблений на основі законодавства України та враховує вимоги Законів України: "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, Статуту закладу освіти тощо.

   Перспективний план закладу закладу освіти спрямований на розв'язання актуальних завдань

Мотивація вибору методичної проблеми:

- методична проблема є актуальною на сучасному етапі формування підготовленої до життя особистості засобами інноваційних технологій у психології, педагогіці та методиці викладання та виховання;

- методична проблема співзвучна сучасним педагогічним ідеям;

- методична проблема комплексна, охоплює як навчальну, методичну, наукову і виховну діяльність;

- методична проблема сприятиме оволодінню ефективними інноваційними педагогічними технологіями.

Завдання:

- інтенсивні пошуки нових тенденцій у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес закладу освіти як важливого засобу розвитку особистості учнівської молоді і педагогів в рамках Концепції цифрової трансформації освіти до 2026 року;

- активізація творчості педагогів шляхом їх залучення до оволодіння новими технологіями професійної діяльності;

- створення умов для самореалізації та самовдосконалення особистості як педагога, так і здобувача освіти;

- трансформація інноваційних технологій, перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність;

- підвищити рівень медіаграмотності всіх учасників освітнього процесу Золотівського професійного ліцею

Очікувані результати:

1. Формування життєво компетентної особистості засобами інноваційних технологій.

2. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

3. Удосконалення форм методичної роботи як важливого засобу професійної педагогічної майстерності.

4. Поширення кращого досвіду, опрацьованого й узагальненого під час роботи над методичною проблемою.

5. Розробка інноваційного освітнього контенту для формування компетентного конкурентно- спроможного випускника.

 

bottom of page